Η Εμπορική-Εισαγωγική εταιρία ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε με έδρα την Κόρινθο ζητεί

 

Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Δίπλωμα Ι.Χ
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Εξωστρέφεια, ενθουσιασμός και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Αρμοδιότητες υπαλλήλου γραφείου:

 • Καταχώριση παραστατικών
 • Προετοιμασία, συντονισμός και διαχείριση εκτέλεσης παραγγελιών πωλήσεων 
 • Υποστήριξη ομάδας πωλήσεων, back office support
 • Τιμολόγηση 
 • Διοικητική υποστήριξη
 • Εξωτερικές εργασίες σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες

Παροχές:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Ο υποψήφιος να είναι μόνιμος κάτοικος Κορίνθου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το πρόσφατο βιογραφικό σας σημείωμα ηλεκτρονικά στο email: edimitropoulou@xdimitropoulos.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Απάντηση θα λάβουν τα βιογραφικά που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.