Εκλογή του Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Βενετσάνου στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒΙΖ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών)

www.seviz.gr/διοικητικό-συμβούλιο