Φυσικές Χρωστικές

Χρησιμοποιείται σαν φυσική χρωστική στις τροφές πτηνών προκειμένου να χρωματίσουν το κρέας ή το αυγό

Δείτε τον κατάλογο εδώ