Καροφύλλη κόκκινη

Χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του κρέατος ή του αυγού

Δείτε τον κατάλογο εδώ