Πλήρες υποκατάστατο γάλα χοιριδίων

Σκόνη γάλακτος με 50% αποβουτυρωμένο γάλα

Δείτε τον κατάλογο εδώ