Βαλίνη

Συνθετικό αμινοξύ απαραίτητο για τη σύνθεση οικονομικότερου σιτηρεσίου

Δείτε τον κατάλογο εδώ